počítadlo.abz.cz

ZDRAVOTNÍ ASISTENCE

NabĂ­zĂ­me:

  • zajiĹĄtěnĂ­ zdravotnĂ­ asistence (zĂĄvody, kulturnĂ­ akce, apod.)
  • přeprava raněnĂ˝ch osob
  • přeprava zdravotnĂ­ho materiĂĄlu (urgentnĂ­)


www.filmcars.cz / +420 608 456 302

Design by: